Scoring u hypotéky

24. 6. 2021

Scoring u hypotéky

Scoring u hypotéky - Jak banky určují scoring žadatele o hypotéku?

Scoring - první informace, zda vám banka poskytne úvěr

U žádosti o úvěr žadatel vždy uvede parametry hypotéky, o kterou žádá a podrobnosti o sobě. Tyto informace potom banka vyhodnotí a určí rizikovost poskytnutí úvěru pro daného klienta. Na základě výsledku pak klientovi sdělí, zda úvěr poskytne nebo ne a pokud ne, tak za jakých podmínek by to možné bylo. Nebýt v registru neznamená, že úvěr hned dostanu V rámci scoringu jsou vyhodnoceny i informace z registrů, jak bankovních, tak nebankovních. Ale i v případě, že klient nemá žádný záznam, banka může např. kvůli nízkému věku klienta scoring vyhodnotit negativně. Dejme tomu, že přijde žádat o úvěr žena ve věku 26 let. Nastoupila v lednu do svého prvního zaměstnání, které má na dobu neurčitou, plat 25.000 Kč čistého, nesplácí žádnou půjčku, registry jsou bez záznamu. Pozitivní informací je zaměstnání na dobu neurčitou, nesplácí nic, takže bonitní je i s rezervou, čisté registry. Banka přesto požaduje přistoupení spoludlužníka, vzhledem k nízkému věku, krátké době zaměstnání a protože klientka nemá žádnou historii ve splácení nějakého úvěru. Co se stane, když scoringem neprojdu? Pokud se stane,že klient scoringem neprojde, není to automaticky negativní záznam v registru a zamítnutí hypotéky bankou. Banka většinou v takových případech po klientovi chce přistoupení bonitního nebo morálního spoludlužníka.

Banku bude při posuzování žádosti o hypotéku zajímat

  • Záznamy v bankovních a nebankovních registrech (BRKI, NRKI, Solus)
  • Příjmy a výdaje žadatele včetně splátek úvěrů a půjček
  • Zdroj příjmu
  • Věk žadatele o hypotéku
  • Vykonávaná profese
  • Nejvyšší dosažené vzdělání
  • Rodinný stav včetně počtu vychovávaných dětí
  • Při hodnocení bonity žadatele o hypotéku nepostupují banky jednotně.
  • To je také důvod, proč můžete v jedné bance s žádostí o hypotéku uspět, zatímco v jiné vás odmítnou

Pokud máte v plánu vzít si hypotéku, počítejte nejprve s důkladnou prověrkou ze strany banky. Během tzv. scoringu se banka bude zajímat mimo jiné o výši vašich příjmů a vašeho zadlužení. Co všechno hraje roli ve výpočtu bonity pro hypotéku a jak si ji můžete vylepšit? Co je to scoring hypotéky Scoring je proces, během kterého si banka prověří, zda jste schopni dlouhodobě splácet hypotéku. Výsledkem scoringu je určení vaší bonity, tedy oné schopnosti dostát svým finančním závazkům vůči bance. Banka bude v rámci scoringu hypotéky porovnávat především vaše příjmy a výdaje. Ale nejen to. Hypotéka: Bonita ovlivní celkovou výši i úrokovou sazbu Bonita určuje rizikovost konkrétního klienta. Platí, že čím nižší bonita, tím větší riziko pro banku představujete. A čím větší riziko, tím více se ho bude banka snažit kompenzovat. Klient s nižší bonitou proto dosáhne na nižší hypotéku a zároveň bude muset počítat s vyšší úrokovou sazbou hypotéky. Tip: Využijte naši hypoteční kalkulačku a najděte tu nejlepší nabídku na trhu. Jak probíhá výpočet bonity pro hypotéku Během výpočtu bonity banka posuzuje žadatele o hypotéku podle mnoha různých kritérií. Banku zajímají především vaše celkové příjmy a celkové výdaje (obzvlášť ve formě půjček, leasingu či kontokorentních úvěrů). Dále banka nahlíží do bankovních a nebankovních registrů, podle kterých posoudí vaši platební morálku. Bonita může být ale také ovlivněna například vzděláním žadatele či lokalitou práce. Výpočet bonity: Každá banka má vlastní pravidla Při výpočtu bonity žadatele o hypotéku nepostupují banky jednotně. Každá banka přihlíží k různým kritériím, která však nezveřejňuje a v závislosti na svém portfoliu navíc průběžně obměňuje. Proto se může stát, že v jedné bance s žádostí o hypotéku uspějete, zatímco v jiné bude vaše bonita příliš nízká. Z toho ale také vyplývá, že neexistuje jasně definovaný vzorec ani spolehlivá internetová kalkulačka pro výpočet bonity pro hypotéku. Zpravidla budou banku při posuzování bonity zajímat: Platební historie Ta je zjišťována ze záznamů v bankovních a nebankovních registrech (BRKI, NRKI, Solus). Banku zajímá vaše platební morálka. Proto si prověří, zda jste v minulosti neměli problém například s prodlením se splátkami úvěrů nebo platbami dodavatelům energií. Příjmy žadatele Sem banka zahrnuje příjmy, u kterých se předpokládá, že budou trvat i v budoucnu. Může se jednat o příjmy ze závislé činnosti, ze samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu nebo ze starobního a invalidního důchodu. Výdaje žadatele Jde především o pravidelné výdaje v podobě platby nájemného, pojistného, alimentů nebo splátek stávajících úvěrů či leasingu. Zaměstnání Pracovní poměr na dobu určitou většinou není akceptován. Nevýhodná je pro vás z tohoto hlediska také práce na IČO. Vyšší bonitu naopak získají lidé, kteří jsou dlouhodobě zaměstnaní na dobu neurčitou. Další osobní údaje Na bonitu má většinou vliv také věk žadatele (bonita s věkem klesá), nejvyšší dosažené vzdělání, rodinný stav a počet vychovávaných dětí, bydlení a lokalita. Bonita: Příjem versus míra zadlužení Jak přesně jsou při scoringu posuzovány příjmy a výdaje? Většina bank se řídí doporučeními České národní banky, která stanovují, že by celkové zadlužení žadatele o hypotéku nemělo převýšit osminásobek jeho čistého ročního příjmu (ukazatel DTI) a měsíční splátky celkového dluhu by neměly být vyšší než 40 % jeho čistého měsíčního příjmu (ukazatel DSTI). Tyto ukazatele bance napoví, jestli žadatel zvládne hypotéku bez problémů splácet. Kromě toho musíte pro získání hypotéky také doložit vlastní zdroje ve výši 10–20 % z celkové hodnoty nemovitosti. Co všechno se do vlastních zdrojů počítá? Jak vylepšit svoji bonitu Byla vám zamítnuta hypotéka kvůli nízké bonitě? Naštěstí existuje několik způsobů, jak si bonitu navýšit. Prvním z nich je přizvat k sobě další osobu, která bude figurovat buď jako spolužadatel, nebo jako ručitel. Díky tomu bude hypotéka rozdělena mezi více osob, jejichž příjmy se při žádosti o hypotéku sečtou. Druhým způsobem, jak zvýšit svoji bonitu, je konsolidace všech spotřebitelských úvěrů. Tím se sníží vaše výdaje v podobě měsíčních splátek. V neposlední řadě si bonitu vylepšíte také tím, že do svých příjmů započítáte i jednorázové odměny v zaměstnání. Zvyšte svoji bonitu a získejte nejvýhodnější hypotéku na trhu Vyřizování hypotéky je složitý proces, v němž je zajištění dobré bonity jen jedním z mnoha kroků. Nejlepším řešením je využít služeb finančního specialisty, který ušetří váš čas a s velkou pravděpodobností vám také vyjedná lepší podmínky. Obraťte se na nás, rádi vám se sjednáním hypotéky nebo zvýšením bonity pomůžeme.

 

Název hypotéky:Equa Hypotéka
Výše hypotéky:300 000 - 10 000 000 Kč
Splatnost:5 - 30 let
Název hypotéky:Americká hypotéka
Výše hypotéky:100 000 - 5 000 000 Kč
Splatnost:1 - 4 let
Název hypotéky:Hypotéka Raiffeisen Bank
Výše hypotéky:300 000 - 20 000 000 Kč
Splatnost:5 - 30 let
Název hypotéky:Era hypotéka
Výše hypotéky:200 000 - 10 000 000 Kč
Splatnost:5 let - 40
Název hypotéky:Hypotéka na cokoliv
Výše hypotéky:150 000 Kč
Splatnost:5 - 20 let
Název hypotéky:mHypotéka
Výše hypotéky:200 000 - 20 000 000 Kč
Splatnost:1 - 40 let
Název hypotéky:RB Americká hypotéka
Výše hypotéky:300 000 - 5 000 000 Kč
Splatnost:5 - 20 let
Název hypotéky:Wüstenrot hypotéka
Výše hypotéky:300 000 - 10 000 000 Kč
Splatnost:5 - 30 let
Název hypotéky:Americká hypotéka
Výše hypotéky:200 000 - 5 000 000 Kč
Splatnost:3 - 20 let
Název hypotéky:Úvěr na bydlení
Výše hypotéky:50 000 - 20 000 000 Kč
Splatnost:5 - 20 let

Pokud svou hypotéku již několik měsíců splácíte, je to skvělé a gratulujeme! Ne všichni to totiž zvládnout. A co když se přiblíží čas refinancování hypotéky? Napoví následující článek. ...více

27.6.2017

Obecně všichni žadatelé o hypotéku se nacházejí v jiné situaci – jak ve finančních poměrech co se týká životních úspor, stejně jako ve výši měsíčního příjmu a dalších podmínek hypotéky. Proto je nejlepším způsobem hypotéka na míru! ...více

30.8.2017

Hypotéky: nakolik je změnil koronavirus? ...více

30.6.2021