Hypotéky pro mladé

10. 6. 2021

Hypotéky pro mladé

Hypotéky pro mladé - hypotéky mají být pro mladé žadatele dostupnější. Na hypoteční úvěr, a tedy i na vlastní bydlení, by mělo v budoucnu dosáhnout více lidí mladších 36 let. Ministerstvo financí (MF) totiž navrhuje, aby pro ně platila mírnější pravidla České národní banky (ČNB) při získávání hypotéky než pro starší žadatele o úvěr. V oblasti hypoték se toho v posledních letech událo hodně. Ještě nedávno se hypotéky poskytovaly za úrokové sazby, které začínaly třeba i jedničkou. Bylo celkem obvyklé mít stoprocentní hypotéku, tedy na celou hodnotu nemovitosti. V některých případech nebylo nutné dokládat příjmy. Nic z toho už dnes ale neplatí. Úrokové sazby rostou a regulace ze strany centrální banky dostupnost hypoték razantně omezila. Chystaná novela by však lidem do 36 let věku měla alespoň trochu ulevit. „Mladí žadatelé jsou specifickou skupinou, která je v počáteční fázi ekonomické aktivity, kdy má nižší úspory a relativně nižší příjmy. Proto byl navržen koncept dílčí úlevy z plnění úvěrových ukazatelů v podobě jasně definovaného zmírnění limitů,“ uvedla pro Právo Anna Fuksová z tiskového oddělení MF. Vláda by podle ní měla návrh projednat během června. Blíží se vám třicítka a už nechcete bydlet u rodičů nebo s kamarády v pronajatém bytě? Plánujete založit vlastní rodinu? Rozčilují vás rostoucí ceny pronájmů? V těchto situacích řada mladých lidí uvažuje o pořízení vlastního bytu nebo domu na hypotéku. Ukážeme vám, jak financovat první vlastní bydlení.

Pořídit si před třicítkou vlastní byt nebo rodinný dům na hypotéku má své výhody. Čím více času na splacení hypotéky máte, tím nižší bude vaše měsíční splátka. Například u dvou a půl milionové hypotéky se splatností 30 let vyjde při současných úrokových sazbách měsíční splátka na necelých 9 300 korun. Pokud máte na splacení stejné hypotéky o deset let méně, zaplatíte každý měsíc přibližně o 3 400 korun více. Kromě přijatelné měsíční splátky, která tolik nezatíží váš rozpočet, oceníte také to, že investujete do vlastního bydlení a díky růstu cen nemovitostí zhodnocujete svůj majetek.  Na bydlení začněte spořit co nejdříve Na začátku pracovní kariéry mají lidé obvykle nižší výdělky a také méně úspor. Právě nedostatek vlastních financí je často důvodem, proč mladí lidé odkládají pořízení první nemovitosti. Stoprocentní hypotéky jsou již minulostí. Zájemci o hypotéku si musí připravit peníze nejen na dorovnání rozdílu mezi odhadní cenou nemovitosti a poskytnutou hypotékou, ale také na provizi realitky a úhradu daně z nabytí nemovitosti. V ideálním případě by měli mít lidé naspořeno alespoň 20 % z kupní ceny nemovitosti. Výhody sjednání hypotéky ve třiceti letech: Bydlíte ve vlastním Hypotéku můžete splácet velmi dlouhou dobu Nemusí vás trápit rostoucí ceny nájemného Naučíte se hospodařit s penězi Pomůže stavební spoření Pokud nemůžete počítat s finanční podporou rodičů, nezbývá než začít co nejdříve po nástupu do prvního zaměstnání spořit. Volné peníze se při dnešních nízkých úrokových sazbách na spořicích účtech vyplatí odkládat na účet stavebního spoření. Kromě úroku máte při splnění podmínek stavebního spoření nárok i na státní příspěvek. Pro získání maximální statní podpory ve výši 2 000 korun stačí měsíční vklad ve výši 1 700 korun. Za šest let pohodlně naspoříte přibližně 135 tisíc korun. V případě potřeby můžete využít i úvěr ze stavebního spoření, který může kompenzovat absenci vlastních zdrojů. Tip: Myslete na to, že v případě novostavby se hypotéka nevztahuje na vybavení. Kuchyň, koupelna, postel či závěsné křeslo vám hypotéka nepokryje. Proto při svých výpočtech myslete na dostatečnou rezervu na pořízení nábytku. Zvýhodněné hypotéky pro mladé V nabídce některých bank dnes naleznete takzvané hypotéky pro mladé, které je možné využít například na pořízení prvního bydlení. Pokud splníte kritéria banky, můžete dosáhnout až na 90% hypotéku. Při hledání hypotéky se vždy vyplatí obrátit na nezávislého hypotečního specialisty. Zkušený odborník má přehled o aktuální nabídce na trhu, při výběru hypotéky zohlední vaše požadavky a připraví vám nabídku na míru. Pokud se vám zrovna nechce scházet s finančním poradcem osobně v bance, můžete si vybrat a sjednat hypotéku online z pohodlí domova. Naše hypoteční kalkulačka vám pomůže při výběru nejvýhodnější hypotéky na trhu. Stačí jen zadat základní údaje a do druhého dne obdržíte nabídky na předschválené hypotéky. Státní hypotéka pro mladé V současné době mohou mladí lidé do 36 let využít úvěrový program ze Státního fondu rozvoje bydlení. Tato takzvaná státní hypotéka pro mladé je určena na koupi bytu, koupi nebo výstavbu rodinného domu nebo na modernizaci bydlení. O úvěr mohou žádat jak manželé, tak osoby žijící v registrovaném partnerství nebo jednotlivec do 36 let, který pečuje o dítě do 15 let. Úvěr ve výši maximálně dva miliony korun získáte v případě pořízení rodinného domu. V případě nákupu bytu můžete dosáhnout až na částku 1,2 milionu korun. Finanční prostředky z programu mohou využít i mladí lidé, kteří plánují modernizaci obydlí. Výše úvěru se pohybuje od 30 tisíc do 300 tisíc korun. Pro rok 2019 je v programu vyčleněno 950 milionů korun. Při využití tohoto programu je vyžadována zástava nemovitosti a není tedy možná kombinace s hypotečním úvěrem. Připravuje se úleva pro mladé zájemce o hypotéku Mírnější kritéria při posuzování hypoték u lidí do 36 let by mohla přinést novela zákona o České národní bance, která aktuálně čeká na projednání v Poslanecké sněmovně. V případě schválení novely by mohli mladí lidé do 36 let překračovat hodnotu zástavy nemovitosti (ukazatel LTV) až o deset procentních bodů. V současné době mohou banky poskytnout 15 procent hypoték, u nichž se LTV pohybuje mezi 80 až 90 procenty. Banky by tedy mohly poskytnout mladým lidem více 90% hypoték. Video: Vyjádření k novele zákona o České národní bance

Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty

Cíl podpory

Zvýšit dostupnost staršího vlastnického bydlení pro mladé lidi a tím jim napomoci při zajištění vlastního adekvátního bydlení.


Cílová skupina

Mladí lidé, kteří v roce podání žádosti o tuto formu podpory nedovrší věk 36 let. Pokud je žadatel o tuto formu podpory ženatý nebo vdaná, musí věkovou podmínku splnit i partner.


Základní charakteristiky podpory

 • Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru.

 • Výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová.

 • Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena.

 • Úroková dotace bude poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu deseti let.

 • Úroková dotace bude poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Část úvěru překračující tyto limity nebude dotována.

Základní podmínky poskytnutí podpory

Základní podmínky pro poskytnutí podpory vyplývají z ustanovení nařízení vlády č. 249/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. a mezi nejdůležitější patří

 • Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let.

 • Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v době podání žádosti mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je podpora žádána.

 • Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádána tato podpora, musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR.

 • Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, při jehož koupi byla využita tato podpora, musí po dobu jejího poskytování sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění).

Kde lze o podporu žádat

 • Písemnou žádost o poskytnutí podpory předloží uchazeč hypoteční bance u které čerpá hypoteční úvěr a která je ministerstvem zmocněna k přijímání žádostí a uzavírání smluv o poskytování podpory nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den započetí jeho čerpání. K úvěrům, kde již bylo započato čerpání, nebude možno podporu poskytnout.

Seznam hypotečních bank, které přijímají žádosti a uzavírají smlouvy o poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěruna všech svých pobočkách.

 • Česká spořitelna

 • Hypoteční banka, a.s.

 • Československá obchodní banka a.s.

 • GE Capital bank a.s.

 • Komerční banka

 • Raiffeisenbank

 • Wustenrot hypoteční banku, a.s.

 • UniCredit Bank, a.s.

 

Výše státní podpory

 • Výpočet výše státní podpory se provádí na základě "ideálního" průběhu splácení úvěru formou anuitní splátky.Vypočte se anuitní splátka s úrokovou sazbou banky platnou ke dni ukončení čerpání úvěru a anuitní splátka s úrokovou sazbou banky sníženou o podporu státu platnou ke dni 1. čerpání úvěru a jejich rozdíl zaokrouhlený na celé Kč nahoru je výší státní podpory.

 • Nová výše % bodů podpory se vyhlašuje vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku

Od loňského října jsou v bankách uplatňována nová pravidla ČNB, podle nichž objem všech úvěrů žadatele nesmí převýšit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu (ukazatel DTI). Omezeny jsou také hypotéky s LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) nad 80 procent. I když jde o doporučení ČNB, kterými se banky teoreticky nemusejí zcela řídit, v praxi je uplatňují. „Výjimku lze udělat u maximálně 15 procent objemu poskytnutých úvěrů, u kterých může výše hypotéky dosáhnout až 90 procent hodnoty nemovitosti. To je, zvláště pro mladé rodiny, velký problém. Při cenách bytů například v Praze znamená 20 procent ceny klidně milion korun, ale i více,“ sdělil Právu místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance David Eim. Šance na vyšší úvěr Podle dalšího ukazatele, DSTI, nesmí výše splátky, resp. součet splátek všech dalších úvěrů, čili měsíční splátka klienta, přesáhnout 45 procent jeho měsíčního čistého příjmu. Podle Eima jde o další výrazné omezení, které spoustě rodin zkomplikovalo situaci. Nově by pravomoc centrální banky stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů měla být v zákoně o ČNB vysloveně zakotvena, přičemž pro žadatele do 36 let by tato hranice měla být vyšší. V případě LTV to má podle MF být o 10 procentních bodů, u DSTI o pět procentních bodů a v případě DTI o jednoroční násobek čistých příjmů. „Samotný zákon žádné závazné limity tzv. úvěrových ukazatelů nestanovuje. Pokud je však ČNB v budoucnu na základě zákona skutečně zavede, pak budou tyto limity pro mladé žadatele do 36 let mírnější,“ uvedla Fuksová. „To, že objem hypotéky ve vztahu k hodnotě nemovitosti by se mohl zvýšit o 10 procentních bodů nad současné limity, by teoreticky znamenalo až návrat k možnosti získat stoprocentní hypotéku. Poměr mezi splátkami a příjmy by mohl být až 50 procent a výše úvěru by mohla dosáhnout až desetinásobku ročních příjmů,“ vysvětlil Eim. Domnívá se ale, že nejde o systémový přístup, protože rozvolňuje podmínky pro část obyvatelstva na základě věku. Sazby klesly, ale ne nadlouho Úrokové sazby hypoték dnes v průměru činí asi 2,9 procenta a poté, co ČNB začátkem května klíčovou sazbu zvýšila na hodnotu dvě procenta, podle odborníků zřejmě dále porostou. „Silná konkurence a do značné míry zřejmě také pokles objemů poskytnutých hypoték vedly v posledních měsících k trochu nečekanému poklesu úrokových sazeb. I když se podle údajů ČNB počátkem roku sazby u nových úvěrů krátkodobě přehouply už přes tři procenta, v březnu průměrné úrokové sazby nových hypotečních úvěrů klesly na 2,94 procenta ročně a u úvěrů refinancovaných dokonce na 2,81 procenta ročně,“ upozornil Eim. „Vzhledem k nedávnému zvýšení klíčových úrokových sazeb ČNB se však opět můžeme přes tříprocentní hranici dostat,“ dodal.
 
 

Název hypotéky:RB Americká hypotéka
Výše hypotéky:300 000 - 5 000 000 Kč
Splatnost:5 - 20 let
Název hypotéky:Expobank refinancování
Výše hypotéky:250 000 - 12 000 000 Kč
Splatnost:4 - 30 let
Název hypotéky:Era refinancování
Výše hypotéky:200 000 - 10 000 000 Kč
Splatnost:5 - 40 let
Název hypotéky:Wüstenrot refinancování
Výše hypotéky:300 000 - 10 000 000 Kč
Splatnost:5 - 30 let
Název hypotéky:Hypotéka na cokoliv
Výše hypotéky:150 000 Kč
Splatnost:5 - 20 let
Název hypotéky:Expobank hypotéka
Výše hypotéky:250 000 - 12 000 000 Kč
Splatnost:4 - 30 let
Název hypotéky:Equa Hypotéka
Výše hypotéky:300 000 - 10 000 000 Kč
Splatnost:5 - 30 let
Název hypotéky:Hypotéka od Lišky
Výše hypotéky:1 000 000 - 10 000 000 Kč
Splatnost:5 - 30 let
Název hypotéky:ČS Americká hypotéka
Výše hypotéky:150 000 - 5 000 000 Kč
Splatnost:1 - 20 let
Název hypotéky:Úvěr na bydlení
Výše hypotéky:50 000 - 20 000 000 Kč
Splatnost:5 - 20 let

O hypotéky je stále zájem, trh však podle analytiků čeká propad ...více

15.11.2021

Hypotéka je velký závazek a proto byste si před jejím sjednáním měli vše řádně promyslet. ...více

15.6.2017

Uvažujete o hypotéce v roce 2018, ale nevíte jaká úskalí na Vás čekají? Máte dostatek vlastních naspořených finančních prostředků nebo jinou nemovitost do zástavy? ...více

1.1.2018